Spuštění těchto stránek a jejich historie

27.02.2009 18:55

    Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Rád bych, aby její konečná podoba odpovídala především potřebám a představám těch, kterým je určena a proto se budu těšit na každý nápad či připomínku, která vám přidá na pocitu, neboť je to zkrátka váš web.

    Historie webových stránek naší územní skupiny se začala psát v roce 1999, kdy mě starší spolupracovník, kolega a kamarád Jarda Širhal „přivedl“ do IPA a krátce poté mě v myšlence jejich vytvoření nadšeně podpořil. Na intranetu tak začaly vznikat první informační stránky naší územní skupiny, jejichž grafickou kostru pomáhal Jarda aktivně pěchovat informační nádivkou a které ve světě informačních stránek IPA v ČR patřily k těm prvním vůbec.

    Stránky pak byly podle potřeb doplňovány a rozšiřovány, ale se zlepšující se dostupností internetu se nevyhnutelně blížila i doba jejich zániku a přesunu na internet, který jednak překonával omezené možnosti intranetu, ale hlavně byl přístupný i stále více se rozšiřujícímu počtu kolegů ve výslužbě.

    V roce 2009 pak s jejich přesunem souhlasila i členská základna a tak se zrodily tyto stránky nové, jako potomek toho starého nápadu, nesoucí genetické informace i něco z podoby svých rodičů, aby začaly svůj nový život ve virtuálním světě internetu. Přestože se i Jarda mezitím odebral do virtuálního světa Nejvyššího, jeho nadšení pro tyto technologie zůstalo i tady dole v tomto webu.

 

Milan Synek

—————

Zpět