Výroční členská schůze 2011

25.02.2011 16:00

V pátek 25. února 2011 od 16.00 hodin se v zasedací místnosti Územního odboru Policie ČR Jindřichův Hradec se uskuteční VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE International Police Association, územní skupiny č. 109 JINDŘICHŮV HRADEC, na níž jsou všichni členové tímto zváni. Pozvánku a program VČS naleznou všichni ve svých emailových schránkách. Protože je účast každého člena na VČS důležitá nejen z důvodů schopnosti usnášení VČS, je potřeba včas potvrdit svou předběžnou účast či případnou omluvu z účasti na VČS.

—————

Zpět