Večerní prohlídka prvorepublikových opevnění

19.05.2012 19:00

V sobotu 19. května se uskutečnila večerní prohlídka Muzea československého opevnění Klášter II. u příležitosti připomenutí mimořádných opatření v roce 1938, kterou připravil Klub vojenské historie 29. pěší pluk "plk. J. J. Švece" Jindřichův Hradec pro rodiny členů mezinárodní policejní asociace IPA územní skupina Jindřichův Hradec. Tato částečná mobilizace byla vyhlášena večer 20. května 1938 na základě falešného poplachu vycházejícího z informace Československých i spojeneckých rozvědek o přesunech vojsk fašistického Německa k Československým hranicím. K připomenutí výročí těchto událostí se k prohlídce trasy po tehdejších opevněních shromáždilo přes třicet dospělých i malých účastníků, kteří v konkurenci dalších jarních akcí i atraktivního semifinálového hokejového duelu se Slovenskem dali přednost tomuto setkání.

Akce začala prohlídkou hlavního expozičního objektu muzea (tzv. lehký objekt č. 159, vz. 37, typ B2-100), který je zrekonstruován do stavu z roku 1938. Uvnitř bylo možno shlédnout kompletně vybavený interiér včetně lehkého a těžkého kulometu vz .26 a vz. 24, umístěného ve střílnách. Neméně zajímavým byl také pohled do okolí funkčním zrcátkovým periskopem, kterým je tento bunkr také vybaven. V dobových uniformách byli také členové klubu vojenské historie, kteří celým večerem provázeli a poskytovali odborný výklad.

Po prohlídce tohoto objektu se skupinka vydala na naučnou stezku, která muzeem prochází. Na této trase návštěvníci zhlédli také objekt s odstřelenými střílnami, původní zákopy z doby mobilizace v roce 1938 a další zajímavé opevnění. Poté prohlídka směřovala na kótu Jelení vrch, kde se nachází základy strážní chaty a za doprovodu členů klubu vojenské historie se celá skupinka odebrala k objektu č. 161, kde vyrušila "špióna", který se pokoušel o fotografování objektů. Toho se díky včasnému zásahu ochránců hranice podařilo po krátké přestřelce zneškodnit. Samozřejmě se jednalo sehranou scénku, která měla divákům přiblížit napětí v pohraničí, které panovalo v předvečer 2. světové války. Na závěr byla pro malé návštěvníky připravena stezka odvahy, která opět končila v objektu lehkého opevnění, kde v muniční bedýnce byla pro odvážné připravená sladká odměna.

Návštěvníkům z řad policejní asociace i ostatním akce připomenula tehdejší připravenost na obranu vlasti a státní hranice, k jejímuž okamžitému zajištění a usnadnění nástupu armády byly utvořeny jednotky Stráže obrany státu, složené jak z vojenských posil a příslušníků finanční stráže tak i z příslušníků četnictva a státní policie. Důsledky 2. světové války měli pak přímý vliv i na rozhodnutí anglického policisty Arthura Troopa, který si krátce po 2. světové válce dal za úkol založit organizaci přátelství mezi policisty z celého světa, přičemž vycházel z toho, že lidé spolu častěji mluví, než spolu bojují a věřil v pozitivní vlastnosti přátelství. To se podařilo 1.1.1950, kdy byla založena International Police Association.

 

Synek, Toufar

—————

Zpět