Prohlídka prvorepublikových opevnění H-43

08.10.2011 14:00

U příležitosti 73. výročí záboru pohraničních oblastí tehdejšího Československa Německem, ke kterému došlo na základě Mnichovské dohody na podzim roku 1938 uspořádal Klub vojenské historie 29. pěší pluk „plk. Josefa Jiřího Švece“ Jindřichův Hradec dne 8. 10. 2011 pro členy International Police Association (Mezinárodní policejní asociace) – územní skupina Jindřichův Hradec prohlídku stavebního úseku lehkého opevnění H-43 Staré Město pod Landštejnem. Tento úsek lehkého opevnění, který byl vystavěn v  létě a na podzim roku 1937 se stal  němým svědkem záboru pohraničí Jindřichohradecka v roce 1938.
 I  přes nepřízeň počasí se akce zúčasnilo 25 hostů, kteří měli možnost se do hloubky seznámit s obranou  Jindřichohradecka a skoro celou  typologií objektů lehkého opevnění vz. 37, kterých bylo zhlédnuto na trase celkem 10 a navíc s  jedním objektem vz. 36.
 Celá skupina se zastavila přesně ve 12:00 hodin u  lehkého objektu vz. 37 číslo 20, typ: A-120, který je poškozen střelbou, aby vzpomněla na události dne 8. října 1938, kdy přesně ve 12:00 hodin započal německý Wehrmacht se záborem pohraničních oblastí Jindřichohradecka. Celá tato vzpomínka byla umocněna ještě deštěm, který celou akci provázel.
 Navíc po celé trase byla zastavení, na kterých měli ti nejmenší návštěvníci možnost v malých historických kvízech získat drobné ceny.  Tato prohlídka se uskutečnila proto, že členové  klub vojenské historie chtějí, aby události, které se nás přímo dotýkají, nebyly zapomenuty.

Jiří Toufar

 

Pouze pro dokreslení souvislostí je možná dobré připomenout, že k okamžitému zajištění základní obrany státní hranice a usnadnění nástupu armády, vznikla na základě Vládního nařízení č. 270/1936 Sb. ze dne 23. října 1936 Stráž obrany státu (SOS), kterou tvořili příslušníci finanční stráže, četnictva, státní policie a vojenské posily. Četnické a policejní stanice, případně oddělení finanční stráže pak tvořily základ jednotlivých družstev. Přesto, že oficiálně byla republika v mírovém stavu se všemi svými sousedy, padlo do záboru státní hranice v bojích s Německem, Polskem a Maďarskem minimálně 171 příslušníků československé branné moci a SOS a 404 jich bylo raněno.

Snímek na památku. Z výcviku četníků určených k SOS v obvodu praporu Jindřichův Hradec

(v lodičce v předu sedí jediný voják). Fotografii zapůjčil Radan Lášek

 

Údaje a fotografie jsem převzal z https://www.fronta.cz/straz-obrany-statu-1-dil-od-ustaveni-do-pocatku-roku-1938 pro vysvětlení, že opevnění nebyly výhradně opěrným prvkem armády, ale právě SOS, na jejíž obětavost při obraně hranic je potřeba nezapomenout. 

Milan Synek

 

 

—————

Zpět