IPA Slavonice zve na zájezd Salzburg a Solná komora

19.05.2012 07:00

Zve všechny členy IPA, jejich rodiny a přátele na zájezd

 

Salzburg a Solná komora

 

který se uskuteční v sobotu 19. května 2012.

 

Odjezd bude v časných ranních hodinách po trase Slavonice – Jindřichův Hradec – České Budějovice – Dolní Dvořiště – Salzburg. Odjezdové časy budou upřesněny. V první části zájezdu navštívíme jeden a půl hodinovou prohlídkou solný důl Hallein. Ve druhé části se nám představí město Salzburg za přispění průvodce. Nebude chybět ani volný čas k individuálním procházkám a nákupům. Návrat předpokládáme ve večerních hodinách.

 

Předběžné přihlášky zasílejte do 31. března 2012 na výše uvedenou E-mailovou adresu nebo se přihlaste u Petra Ondráka na tel. čísle 606 870 514, služ. 974 233 352. Ubytování pro zájemce je možno zajistit (před a po zájezdu) podle volných kapacit přímo ve  Slavonicích. Příslušníci PČR ÚO Jindřichův Hradec mohou pravděpodobně čerpat z prostředků FKSP. Předpokládaná cena zájezdu včetně vstupů je max. 1000,- Kč na osobu a bude upřesněna podle naplněnosti autobusu.

 

S přátelským pozdravem Servo per amikeco

 

Vladimír Novotný

vedoucí IPA Slavonice

—————

Zpět